Budou pod garáž stačit 4 dlaždice, nebo musím udělat potěr?!

Toto je nejčastější dotaz, který slýcháváme od našich zákazníků při objednávání garáže. Jak mám správně připravit podklad? Odpověď je vždy samozřejmě stejná: k tomu, abychom garáž postavili, nám budou stačit 4 chodníkové dlaždice a nic víc. A co dál? Bude garáž stát na dláždicích věčně? Co když přijde vítr a jí převrátí? To je samozřejmě pravda, a proto pro přípravu vhodného podkladu je třeba si říci, pro jaké účely budeme pořizovanou garáž využívat, aby nedošlo k nadměrnému navýšení nákladů.

Pokud chcete plechovou garáž pro své auto, pak nejlepším řešením je betonový potěr. Rozměry by měly na každé straně garáže přečnívat o cca 15 cm. Jednodušeji řečeno, pokud koupíme garáž 3 x 5 m, pak budeme potřebovat betonovou desku 3,3 x 5,3 m. Při bednění nezapomeňte změřit diagonály. Pro laiky: diagonála se měří od pravého předního k levému zadnímu rohu a opačně za účelem ověření, zda připravený obdélník má všechny úhly pravé. Je to velmi důležité, aby při montáži bylo možné garáž vyrovnat k ve vztahu k diagonále, což zamezí nerovnoměrnému přečnívání střechy na některou ze stran. Usazení garáže na nerovném podkladu vede k tomu, že v jednom rohu betonová deska přečnívá více a na druhém zase chybí a je nutné ji dodělat.

 

- Kolik stojí provedení potěru? To závisí na tom, zda potěr udělá firma, nebo si jej uděláte sami. Obtížně lze odhadnout náklady na výrobu potěru, jelikož my tuto službu našim zákazníků nenabízíme. Snadno lze však spočíst náklady na dodávku hotového betonu domíchávačem. Podle tloušťky potěru 10 cm, šířky a délky garáže zvětšené o 30 cm vypočítáme objem betonu, který budeme potřebovat. U garáže 3 x 5 m je to: 3,3 x 5,3 x 0,1 m = 1,59 m3. Budeme tedy potřebovat necelé 2 m3 (kubíky) betonu. Cena jednoho m3 betonu B25 se pohybuje na úrovni 245 PLN. Za beton tudíž bychom neměli zaplatit více než 490 PLN. K těmto nákladů je třeba samozřejmě připočíst náklady na provedení bednění.

- Jde potěr udělat až po postavení garáže? Ano, samozřejmě! Pamatujte ale na to, že konstrukce garáže se nesmí do betonu zapouštět. Proč to není možné, se dozvíte níže.

- Jaká by měla být tloušťka potěru? Taková, jakou chcete, minimálně však 10 cm. Pod potěr je vhodné provést podsyp ze sutě nebo štěrku a tak dojde k vytvoření porézní vrstvy, kde může docházet k rozpínání vody při jejím zamrzání. Takové provedení ochrání v zimě beton před praskáním v důsledku zamrzání a rozpínání vody.

- Mám dávat do betonu tyče a s jakými rozestupy? V žádném případě! Plechovou garáž je třeba přikotvit k betonu pomocí atestovaných třmenových kotev nebo také páskových kotev. Za prvé proto, že v dolní části konstrukce garáže nemá připravené otvory. Za druhé u zákazníků, kteří se neřídili našimi radami a zapustili do betonu šrouby, se ještě nikdy nepodařilo dostat šrouby do správného místa pro ukotvení. Kotvení pomocí kotev je také vhodné z toho důvodu, že kotvu lze vždy vyšroubovat, přemístit, podložit něčím garáž, pokud beton není rovný. To se hodí obzvlášť v případě garáží s výklopnými vraty. Proto zapouštění ocelových trnů do betonu a následné přivaření garáže k těmto prvkům nemá smysl, jelikož takový spoj je, pokud např. chceme seřídit polohu vrat, nutné rozřezat.

Pokud je naše plechová garáž pouze dočasné řešení, např. na dobu stavby domu, a pak bude odstraněna, provádění potěru ztrácí smysl. V takovém případě doporučujeme si koupit několik základových tvárnic ve stavebninách, rozmístit je dle našich doporučení, zapustit trochu do země a vyrovnat. Takovým způsobem se nejčastěji připravuje podklad pro garáž pro stavbu. Kotvení se provede k těmto tvárnicím. Doporučuje se také garáž zatížit či provést další připevnění kotvami do země. Není to 100 % jisté řešení, avšak k zabezpečení plechové garáže bude zpravidla stačit.

 

Lepším řešením, než tvárnice, je provést pomocí vrtáku pro plotové sloupky díry v rozích, kde má garáž stát, a vyplnit je betonem. Je to levnější než potěr, na druhou stranu však časově náročnější než rozmístění betonových tvárnic. Ukotvení plechové garáže k takovýmto betonovým patkám nám určitě poskytne jistotu, že garáž je ukotvena správně.

 

Pro ty, kteří nechtějí vynakládat zbytečné úsilí, je zde možnost rozmístění několika chodníkových dlaždic po obvodu garáže, na kterých také lze objednanou garáž usadit. Nezapomeňte však, že v takovém případě neexistuje vhodný způsob, jak garáž k takovému podkladu přikotvit.

 

Přečtěte si také:

  • Jakou garáž si mám vybrat? Zděnou, dřevěnou nebo plechovou?

  • Budou pod garáž stačit 4 dlaždice, nebo musím udělat potěr?!

  • Jaké mám použít kotvení, jakým způsobem je třeba přikotvit garáž k podkladu?

  • Jakou garáž si máme vybrat? Zděnou, dřevěnou nebo plechovou?

  • Jaká vrata budou pro moji garáž nejlepší, jaká je optimální volba?

  • "Garáž si natřu později sám." Co je tedy lepší – zinkovaný plech nebo plech s akrylovým povlakem?

  • Jak mám garáž zateplit?

  • Jak si mám vybrat garáž tak, abych toho později nelitoval?

  • O nás, aneb jak si vybrat solidní firmu?