Jak mám garáž zateplit?

Při objednávání garáže je třeba si ihned odpovědět na otázku, zda budeme chtít garáž zateplenou a jakým způsobem to budeme chtít provést? Jsou dvě možnosti.

První představuje jednoduché obložení vnitřku garáže polystyrénem. To můžete provést pomocí speciálního montážního lepidla nebo montážní pěnou. S tímto řešením se setkáváme nejčastěji a má své výhody i nevýhody. Výhodou je to, že je to levné řešení, které zajišťuje potřebné zateplení. Vadou je, že se někdy ten polystyrén odlepí. Ze zkušeností víme, že polystyrén se začne odlepovat po cca 2 letech. Samozřejmě tento problém se nevyskytuje, pokud stěny zevnitř obložíme např. OSB deskami, plstěnými panely nebo plechem, důrazně však nedoporučujeme používat sádrokarton, jelikož konstrukce garáže je lehká a pracuje, což povede k praskání sádrokartonových desek na spojích. Aby bylo možné bez větších komplikací přišroubovat desky z vnitřní strany, je potřeba u standardní konstrukce z úhelníků připevnit ke stěnám dřevěné latě. Jedná se bohužel o piplavou práci, která není až tak náročná finančně jako časově. Lepší je takovou situaci předvídat a objednat si garáž z uzavřeného profilu. Cena u typového rozměru 3x5 m je vyšší o 250 PLN (u větších rozměrů poměrně více), avšak můžeme tak ihned k profilům připevnit desky. Na zateplení z vnitřku je třeba použít polystyrén tloušťky 3 cm.

Druhou možností je zateplení garáže polystyrénem z vnějšku a následné natažení lepidla a strukturované omítky. Zde není nutné se příliš rozepisovat, jelikož každý, kdo o tomto způsobu uvažuje, si najme odborníky. V takovém případě doporučujeme, abyste se při objednávání zaměřili na tloušťku zateplovacího polystyrénu, kdy hrana střechy musí přesahovat obrys garáže v dostatečném rozsahu. Doporučujeme také si objednat střechu z plechu s akrylovým povlakem v odpovídající barvě, a případně také samotných vrat a doplňkových dveří, pokud tyto jsou, jelikož tyto prvky z vnějšku nelze zateplit a bude nutné je natřít.

Ty z Vás, kteří nechtějí svou garáž zateplovat, potěším konstatováním, že dle našich zkušeností v normální nezateplené plechové garáži je v zimě, když mrzne, vnitřní teplota cca o 4 °C vyšší než venku a tudíž okna nezamrznou a nebudete je muset oškrabovat.

 

Přečtěte si také:

  • Jakou garáž si mám vybrat? Zděnou, dřevěnou nebo plechovou?

  • Jaká vrata budou pro moji garáž nejlepší, jaká je optimální volba?

  • Budou pod garáž stačit 4 dlaždice, nebo musím udělat potěr?!

  • Jaké mám použít kotvení, jakým způsobem je třeba přikotvit garáž k podkladu?

  • "Garáž si natřu později sám." Co je tedy lepší – zinkovaný plech nebo plech s akrylovým povlakem?

  • Jak mám garáž zateplit?

  • Jak si mám vybrat garáž tak, abych toho později nelitoval?

  • O nás, aneb jak si vybrat solidní firmu?